A Barqueira Aéreo

Video da fermosa A Barqueira dende as alturas. Imaxes grabadas o pasado xullo de 2016.